SHANGHAI YANGMING IMP.& EXP.CORP.,LTD

SHANGHAI YANGMING IMP.&
EXP.CORP.,LTD. Deals in exporting
HORSE SHOE NAILS etc.
Tel & Fax:0086-21-54486248
E-mail:sunsh@sh163.net