SHANGHAI YANGMING IMP.& EXP.CORP.,LTD.

SHANGHAI YANGMING IMP.&
EXP.CORP.,LTD. deals in exporting
HORSE SHOE NAILS etc.Tel &
Fax:0086-21-54486248
E-mail:sunsh@sh163.net